Biznes i Finanse

System monitoringu GPS –wartość dodana dla biznesu!

Nowoczesne satelity pozwalają w czasie rzeczywistym kontrolować położenie pojazdów. Warto przy tym podkreślić, że w połączeniu z nowoczesnym oprogramowaniem generowane w ten sposób dane pozwalają na optymalizację wykorzystania pracy kierowców i floty pojazdów, co jest korzystne z perspektywy dzisiejszego biznesu. Dowiedz się więcej o tym systemie!

Monitoring GPS – co można zyskać?

Powyższe rozwiązanie stworzone zostało z myślą o firmach transportowych, a także oferujących usługi konsultingowe czy prowadzących sprzedaż w trybie bezpośrednim, z dojazdem do klientów i partnerów. System monitoringu GPS pozwala śledzić przemieszczanie się pojazdów, mierzyć długość postojów czy prędkość pokonywania poszczególnych odcinków. Warto także wspomnieć o możliwości kontroli zużycia paliwa oraz liczby tankowań dzięki:

  • pomiarowi z magistrali CAN na bazie danych z komputera pokładowego
  • pomiarowi z wykorzystaniem sondy paliwowej na bazie danych rejestrowanych w zbiorniku
  • pomiarowi analogowemu przy wykorzystaniu fabrycznego przyłącza do pływaka
  • pomiarowi przez elektroniczny czujnik otwarcia wlewu.

Co ważne, użytkownicy nie muszą zadowalać się jedynie „surowymi” danymi. Narzędzia analityczne, które stanowią integralną część dzisiejszych systemów, umożliwiają generowanie raportów z tras dla pojazdów i kierowców, ze zdarzeń, postojów, spalania, tankowań, ubytków paliwa. Działa zarówno w trybie cyklicznym dziennym, tygodniowym, miesięcznym, jak i jednorazowym (raporty przesyłane na skrzynkę mailową).

Nowoczesny system dla nowoczesnego biznesu

Współczesny biznes na niezwykle konkurencyjnym rynku nieprzerwanie musi dążyć do optymalizacji kluczowych procesów. System monitoringu GPS to rozwiązanie, które dzięki prostej implementacji, rozbudowanym możliwościom i niewielkim kosztom jest wykorzystywane coraz powszechniej w kluczowych dla gospodarki branżach.

Zobacz również