Dzisiaj jest: Czwartek, 23 maja 2019 Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Cyber Oleśnica

OPIS PORADNI DOBRY START, KLIKNIJ

Przeglądy, konserwacja i remonty elewacji

Czytelnia > Dział: 

Przeglądy, konserwacja i remonty elewacji Łatwość aplikacji, proste wykonanie i niewielki ciężar jednostkowy bezspoinowego systemu ociepleń - ETICS sprawiają, że jest to najbardziej powszechna forma poprawy izolacyjności termicznej budynków. Eksperci szacują, że trwałość tych systemów wynosić powinna ok. 30 lat, pod warunkiem przeprowadzania systematycznych, okresowych przeglądów i wykonywania niezbędnych napraw. Trwałość systemu oznacza niezmienną w czasie izolacyjność układu, która zależy od jakości zastosowanych materiałów oraz od fachowości wykonanej pracy podczas ocieplania budynku. Tomasz Jarzyna, Product Manager w firmie Baumit, wyjaśnia, kiedy dokonywać przeglądów stanu fasady, a także, co zrobić, by przywrócić elewacji pierwotny wygląd.

Podstawą do zapewnienia dobrego wyglądu elewacji, jej trwałości i gwarancji długiego oraz bezproblemowego użytkowania, jest zastosowanie kompletu materiałów wchodzących w skład danego systemu - a nie zamienników - oraz właściwe wykonanie wszystkich prac, tzn. zgodnie z zaleceniami producenta. Jest to gwarancja, na której można opierać pewność zachowania oczekiwanych cech i funkcji ocieplenia ściany przez bardzo długi czas, mierzony w dziesięcioleciach. Po wykonaniu termoizolacji budynku, nie można zapominać o regularnych przeglądach i konserwacji systemu. Są one konieczne, gdyż pozwalają uniknąć degradacji ocieplenia oraz zachować odpowiedni wygląd i właściwości powłoki termoizolacyjnej. Ważne jest także, aby pozbyć się zanieczyszczeń w fazie, w której ich usunięcie jest łatwe i nie wymaga większych nakładów finansowych. Do najczęściej spotykanych zabiegów konserwacyjnych i napraw zaliczamy mycie elewacji z zanieczyszczeń, usuwanie alg i glonów, wypełnianie mikrospękań wyprawy wierzchniej, przemalowywanie wyblakłych elewacji, naprawa spękań elewacji, wykonywanie ocieplenia budynków już ocieplonych.

 

Przegląd i pielęgnacja elewacji

W miarę upływu czasu typowa elewacja wykończona cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym w naturalny sposób pokrywa się cząsteczkami brudu. Przyczynia się do tego zarówno struktura tynku typu kornik lub baranek, jak i ładunek elektrostatyczny elewacji. "Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych zależna jest także od usytuowania budynku i stopnia narażenia elewacji na uszkodzenia. Intensywnym przeglądom powinny podlegać budynki lub ich fragmenty znajdujące się w strefach obciążonych silnym ruchem pojazdów lub ruchem pieszych. Ta sama zasada dotyczy budynków usytuowanych w strefach o szczególnym oddziaływaniu środowiska zewnętrznego" - wyjaśnia Tomasz Jarzyna, Product Manager w firmie Baumit. Stopień oceny zabrudzenia elewacji powinien być określony przez odpowiedniego specjalistę, a każdy przypadek powinien być potraktowany indywidualnie. Okresowe sprawdzanie stanu elewacji pozwala także szybko reagować w momencie stwierdzenia porażenia mikrobiologicznego algami lub grzybami. Warto pamiętać, że zaniechanie prac konserwacyjnych, pozostawienie zabrudzeń lub rozwijających się mikroorganizmów obniża rynkową wartość obiektu, może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców, a przede wszystkim zmniejsza skuteczność ocieplenia - poprzez powstające uszkodzenia zarówno powłok zewnętrznych jak i materiału termoizolacyjnego. „Ocena stanu elewacji pod kątem występowania zanieczyszczeń mechanicznych takich jak: kurz, brud czy oleje, a także biologicznych powinna być dokonywana przynajmniej raz w roku. W przypadku budynków o powierzchni zabudowy > 2000 m kw. lub o powierzchni dachu > 1000 m kw. - co najmniej dwa razy w roku w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada" - mówi ekspert z firmy Baumit. W razie stwierdzenia powyższych objawów zaleca się, w zależności od występowania istniejącego zanieczyszczenia, natychmiastowe przystąpienia do prac związanych z usunięciem zanieczyszczeń z powierzchni i przywróceniem pierwotnego wyglądu elewacji. "Najprostszym i najtańszym sposobem walki z zabrudzeniem fasady jest jej mycie wodą" z dodatkiem środka do czyszczenia pod ciśnieniem, przy rozproszonym strumieniu. W przypadku stwierdzenia, że elewacja budynku wykazuje oznaki porażenia należy przede wszystkim usunąć istniejące kolonie grzybów i pleśni z powierzchni elewacji, o ile to możliwe zlikwidować warunki sprzyjające ponownemu ich rozwojowi, a także zabezpieczyć elewację przed potencjalnym zakażeniem wtórnym" - dodaje Tomasz Jarzyna. Warto pamiętać, że koszty zwlekania z pielęgnacją elewacji mogą okazać się znacznie wyższe od zabiegów usunięcia organizmów podczas okresowej konserwacji.

Innym problemem pojawiającym się na elewacji są wysolenia, czyli biały, drobnokrystaliczny, trudno rozpuszczalny nalot na powierzchni ściany powstający wówczas, gdy sole rozpuszczone w wodzie migrują od wnętrza przez pory w kierunku powierzchni. Na powierzchni w wyniku odparowania wody dochodzi do osadzania się soli w postaci białego nalotu. Najczęściej spotykaną solą na powierzchni powłok elewacyjnych jest praktycznie nierozpuszczalny węglan wapnia, którego obecność związana jest ze stosowaniem materiałów budowlanych zawierających cement. Podczas hydratacji tego materiału powstaje wodorotlenek wapnia, który reaguje z kwasem węglowym tworząc węglan wapnia. Oczywiście w zależności od składu surowcowego zastosowanych materiałów mogą powstawać również inne sole. Pojawianie się nalotów soli dotyczy zarówno ocieplonych jak i nieocieplonych ścian budynków. "Problem powstawania wysoleń najczęściej łączony jest z obecnością wilgoci wynikającą, np. z nieprawidłowo prowadzonego toku prac związanych z nakładaniem kolejnych powłok systemu - brak tzw. przerwy technologicznej, prowadzenie prac w niesprzyjających warunkach pogodowych lub też przedostawaniu się wilgoci do wnętrza przegrody na skutek niewłaściwie wykonanych obróbek blacharskich, uszczelnień czy izolacji poziomych" - wyjaśnia ekspert z firmy Baumit. Zasolenia na powierzchni tynku stanowią raczej problem estetyczny, nie wpływają na funkcjonowanie powłoki. Jednakże źródło migrującej wody powinno być zlokalizowane, ponieważ może to być oznaką znacznie poważniejszego problemu, występującego gdzie indziej. „Zaleca się użycie środków myjących ogólnego zastosowania oraz wody pod ciśnieniem w celu usunięcia występujących (rozpuszczalnych) osadów solnych" - wyjaśnia Tomasz Jarzyna. "Częściej zdarza się jednak, że do usunięcia silnych wysoleń (nierozpuszczalnych) można posłużyć się odpowiednim preparatem rekomendowanym przez producenta systemu ociepleń. W najcięższych przypadkach konieczne może się także okazać usuwanie osadu przy pomocy szczotki z twardym włosiem" - dodaje ekspert.


Naprawa spękań wyprawy wierzchniej

Występowanie mikrospękań wierzchniej warstwy może być spowodowane kilkoma czynnikami. Kolor elewacji może być zbyt ciemny (współczynnik odbicia światła HBW jest niższy niż 25), co prowadzi do nadmiernego nagrzewania się elewacji i powstawania naprężeń, których tynk dekoracyjny nie jest w stanie przenieść. Kolejnym powodem może być zastosowanie tynku o kruszywie mniejszym niż 1,5 mm. Tak cienka i gładka warstwa wyprawy nie jest w stanie przenieść naprężeń wynikających z rozszerzalności termicznej materiałów, co powoduje powstawanie mikrospękań. "Do naprawy takich uszkodzeń zaleca się stosowanie podkładu wypełniającego rysy Baumit FillPrimer. Dzięki temu farba, która zostanie naniesiona, uzupełni istniejące rysy. Po zagruntowaniu powierzchni należy pomalować ścianę odpowiednią farbą - zależnie od rodzaju zastosowanego wcześniej tynku lub farbą silikonową, która może być stosowana na każdy rodzaj tynku" - wyjaśnia Tomasz Jarzyna, Product Manager w firmie Baumit.

Spotykane spękania warstwy fakturowej i zbrojonej są często efektem działania kilku błędów wykonawczych lub materiałowych. Do najczęstszych przeoczeń prowadzących do późniejszych spękań zaliczyć można: klejenie styropianowych płyt ociepleniowych jedynie punktowo zamiast obwodowo-punktowo czy też nieprzestrzeganie zakazu łączenia płyt styropianowych w narożach otworów stolarki okienno-drzwiowej oraz/lub brak siatek diagonalnych w narożnikach. Ponadto stosowanie zamienników produktów systemowych może prowadzić do zaburzenia stabilności układu ociepleniowego, czego konsekwencją jest obniżenie wytrzymałości końcowej i pojawienie się spękań. "Typowym zabiegiem obniżającym koszt wykonania 1 m2 docieplenia jest stosowanie tańszych niż systemowe siatek z włókna szklanego, które nie mają właściwej odporności na alkalia. Taka siatka w krótkim czasie ulega rozpadowi i przestaje spełniać swoją funkcję, jako zbrojenie. Warto zatem pamiętać, że tego rodzaju oszczędności mogą kosztować o wiele więcej podczas renowacji nieprawidłowo wykonanej termoizolacji budynku" - dodaje ekspert. W przypadku występowania spękań wierzchniej warstwy zaleca się umycie ścian środkiem do czyszczenia elewacji Baumit Fassadenreiniger, a następnie zaszpachlowanie całej powierzchni białą zaprawą przyczepną MC 55W Baumit multiContact wraz z zatopieniem siatki z włókna szklanego Baumit StarTex. Następnie należy zagruntować powierzchnię i zastosować dowolny tynk dekoracyjny. Ze względu na dyfuzję pary wodnej przez przegrodę, zaleca się zastosowanie takiej wyprawy, jak istniejąca przed odnowieniem.

Warto pamiętać, że farby i tynki elewacyjne barwione są różnymi pigmentami, które charakteryzują się odpornością na działanie warunków atmosferycznych i działaniem promieni UV. Naturalnym procesem są niewielkie, zauważalne z upływem czasu zmiany kolorystyczne. Kolory ciemniejsze blakną szybciej, niż jaśniejsze. Antidotum na tego rodzaju problemy jest malowanie wyblakłej elewacji. Przed przystąpieniem do przemalowywania fasady należy odpowiednimi środkami oczyścić powierzchnię z istniejących zanieczyszczeń, a następnie pomalować farbą na takiej samej bazie, jak stara powłoka tynku lub farby. Uniwersalnym rozwiązaniem jest zastosowanie farby silikonowej, którą można stosować na każdy rodzaj wyprawy.

Reasumując, jeśli odpowiednio dbamy o elewację oraz konserwujemy ją zgodnie z zaleceniami producenta systemu, dłużej będziemy się cieszyć dobrze ocieplonym i estetycznie wykończonym na zewnątrz domem. Prawidłowo wykonana i regularnie konserwowana elewacja nie wymaga remontu przez kilkadziesiąt lat. Właśnie dlatego warto stosować się do rad producentów związanych z okresowymi przeglądami stanu termoizolacji i szybkim reagowaniem na powstałe zanieczyszczenia, wykwity czy pęknięcia.


Tomasz Jarzyna, Product Manager w firmie Baumit

www.baumit.com

Baumit jest wspólną marką dwóch austriackich, rodzinnych koncernów z branży budowlanej - Schmid Industrieholding oraz Wietersdorfer Gruppe. Łączy je ponad 110-letnia tradycja i bogate doświadczenia w dziedzinie produkcji materiałów budowlanych. Już teraz przedstawicielstwa handlowe, filie lub zakłady produkcyjne Baumit znajdują się w 30 krajach Europy oraz w Chinach. Firma obecna jest w Polsce od 18 lat, gdzie posiada trzy zakłady produkcyjne: w  Pobiedziskach k. Poznania, Łowiczu oraz Bełchatowie. Szczególnie silną pozycję na polskim rynku materiałów budowlanych, Baumit zdobył w zakresie sprzedaży tynków maszynowych i kompletnych systemów ociepleń budynków. Ponadto oferta produktowa Baumit obejmuje m.in. produkty do: układania płytek ceramicznych (linia Baumacol) renowacji, ogrodów i skwerów, a także jastrychy, wyprawy wierzchnie, zaprawy murarskie oraz produkty gipsowe.

Przeglądy, konserwacja i remonty elewacji
Firmy z Oleśnicy | Opinie ↓


Słowa kluczowe: 

↓ może to Cię też zainteresuje: 

KOMENTARZE / OPINIE

Szukam firmy z Oleśnicy wykonującej przegląd i remont elewacji w miarę tanio , solidnie .Zależy mi na czasie i pracownicy nie pijących !
w górę
Już ktoś oddał 1 głos
znam dwie firmy pierwsza to zakład remontowo budowlany CEZ albo firma MAZ więcej nie ma kogo polecić z Oleśnicy
w górę
Już ktoś oddał 1 głos